Anna Larsson Photography: Atomkraft? Nej tack! Bilder från Värmland mot kärnkrafts Manifestation Fukushima 2 år

Atomkraft? Nej tack! Bilder från Värmland mot kärnkrafts Manifestation Fukushima 2 år

    Stina Bergström (riksdagsledamot MP) var en dagens talare
    Dokumentärfotograf Bo Levin


    Stina Bergström och Liv Jofjell


  En annan av dagens talare var Bengt Berg (riksdagsledamot V) -
talade gjorde även Jonas Gunnarsson (riksdagsledamot S).
Plutonium som bildas i varje reaktor är bombmaterial.
Radioaktiv strålning går inte att stänga av.
Ingenstans i världen finns en fungerande slutförvaring.Tyskland, Belgien och Schweiz avvecklar kärnkraften, Italien och Österrike har avvecklat, i Frankrike protesterar man,
men
Sverige fortsätter som ingenting har hänt!Värmland mot kärnkraft
Lokalförening av Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen


Inga kommentarer :